AI lokal Chatbot

Strateku leverer en integreret Chatbot som sættes op med afsæt i organisationens egne dokumenter, den viden man har som er dokumenteret og de evt. lærings- og erfaringsdokumenter som man eksempelvis samler sammen i Strateku under den løbende brug af platformen.
Det betyder at man som organisation konstant kan gøre brug af den eksisterende viden som organisationen besidder, og derved bygge ny viden ovenpå den eksisterende fremfor at opfinde den dybe tallerken flere gange, eller reproducere fejl som allerede er begået.
Herunder eks. på en lokal

Kontakt os