Dynamisk læringskultur hvad er det?

Samfundet og dets behov er dynamiske og konstant under forandring.Der er udbredt mangel på medarbejdere i alle brancher og man kan ikke forvente at ansætte sig til de kompetencer man har brug for.

Af netop denne årsag skal man skabe et miljø og en kultur hvor dét at komme ind i en ny organisation bliver lettere, og dét at erhverve sig nye kompetencer i nye omgivelser både er et ansvar man selv påtager sig som ny medarbejder, ligesom det påhviler ens nye kolleger at række ud til en for udvikling af nye kompetencer og ny viden.

Det forudsætter først og fremmest at viden og kompetencer er let tilgængelige. Man skal vide hvem ved hvad. Man skal selv tage stilling til hvad ved jeg? Og, men skal frem for alt have en legitimitet til at opsøge denne viden og en forståelse for at ens nye kolleger rækker ud og tager initiativ til læring. Det kræver ledelse og en tydelig retning for hvordan virksomhedens brug, og facilitering af læring, on the job training og vidensudveksling sker i hverdagen.

Strateku måler på udviklingen i læringskulturen. Hvem hjælper hvem? Hvem uploader og indekserer viden så det bliver tilgængeligt for andre? Hvem rykker sig kompetencemæssigt? 

Strateku giver mulighed for at datadrevet ledelse og strategisk kompetenceudvikling kan bindes sammen. At fremtidige udviklingstiltag og kompetencefremmende aktiviteter sker efter transparente analyser af læringskulturen i den enkelte virksomhed og organisation.

Læring er ikke en strategi, men en del af kulturen

En stærk og dynamisk læringskultur er en kultur, hvor viden strømmer frit og hvor medarbejdere er nysgerrige, reflekterende, undrende og aktivt bidrager til forbedringer og udvikling i organisationen. Med et fokus på læringskultur kan man sikre, at medarbejderne udviser læringsadfærd, fx i form af at stille spørgsmål, søge feedback, eksperimentere, reflektere over resultater samt diskutere fejl og uventede konsekvenser af deres måder at løse opgaver på.Læringskultur erderforikke noget,som man kan tænke sig til. Den er adfærdsbetinget og kræver handling.

Hvordan er læringskulturen i din organisation?

Få indsigt i hvad medarbejderne tænker om kompetenceudvikling, læring og vidensdeling. Har du et uudnyttet potentiale som giver dig bedre handlemuligheder for både at fastholde og udvikle dine medarbejdere.

En mulighed for bedre at kunne tiltrække dem af de medarbejdere som prioriterer en arbejdsplads der handler på ønsket om at skabe plads og rum til udviklingen af den enkelte.

Giv dig og din organisation et stærkt afsæt for planlægning af næste initiativ til læring og kompetenceudvikling og

SPØRG MEDARBEJDERNE!

Kontakt os