Kompetencer

  • Du har muligheden for at indstille dit eget kompetenceniveau, og evt. skrive et par bemærkninger til din egen score.
  • Din score godkendes af din leder og din leder kan skrive en kommentar tilbage til dig.
  • Når dine kompetencer er indstillet har du adgang til at se hvilke kolleger du kan hjælpe, eller omvendt hvem der kan hjælpe dig.

  • I biblioteket kan du uploade pdf dokumenter i den folder struktur som er nødvendig. Om det er læringsdokumenter med erfaringer fra praksis, teori eller vidensdokumenter e.a. det bestemmer du selv.
  • Du kan vælge at tilknytte dokumentet en given kompetence og et givent kompetenceniveau, det øger muligheden for at den enkelte kan finde den litteratur som hjælper dig frem til næste kompetenceniveau, eller blot giver dig den fornødne ekstra viden som styrker dine handlemuligheder.

På Strateku platformen kan man både

  • finde kolleger at række ud til hvis man har brug for hjælp.
  • Finde viden og andres erfaringer igennem litteratur og læringsdokumeter.
  • Tage ansvar for egen læring og medansvar for andres.
  • Sikre at viden bliver i virksomheden, og at ny viden bygges ovenpå eksisterende viden.
  • "Onboarde" nye medarbejdere bedre og sikre at dem der forlader os efterlader den viden de har opbygget til den næste

Kontakt os