Leder

Som leder har du adgang til rapporter som kan visualisere fremgangen i enten kompetencer og kompetenceniveauer, på individ, afdelings eller faggruppe niveau. Du kan se fremdriften i læringskulturen (adfærden) hvordan bruger medarbejderne systemet, og hinanden til opbygning af mere viden og bedre læring. I Strateku kan man udskrive kompetenceudviklings-planer for den enkelte medarbejder og skabe sig overblik over organisationens generelle udvikling.

Udviklingsplanen for den enkelte medarbejder indeholder indblik i de kompetencer vedkommende har, samt de mål som er sat for den enkelte. Derudover indeholder den også information om hvilke dokumenter vedkommende har uploadet, hvor meget vedkommende har bidraget med læring til sine kolleger i.f.t. at række ud og bede om hjælp eller derimod lykkedes med at hjælpe kolleger til øget kompetencer.

Det er valgfrit om man vil anvende platformens mulighed for at spore adfærden hos brugerne dvs. i hvor høj grad eller hvor ofte man bidrager med læring eller viden til organisationen.

Kontakt os